Το Καταστατικο του ΕΟΣ

 Απο το 1931

Δείτε εδώ το νέο καταστατικό του ΕΟΣ όπως έχει τροποποιηθεί για τελευταία φορά στις 4/11/2022.

Καταστατικό

Share This