Υπενθύμιση
Προς τα μέλη του ΕΟΣ Κοζάνης:
Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς τον σύνδεσμο.
Για όσους επιλέξουν την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του συνδέσμου τα στοιχεία του λογαριασμού είναι τα παρακάτω: IBAN GR6101107640000076429671381
Εθνική Τράπεζα, Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Κοζάνης.
Με σημείωση ” εισφορά έτους “.
Ευχαριστούμε.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
Share This